Juureabi Air Spade

Sellise suruõhuagregaadiga saame pakkuda keerd- või tihendatud pinnases olevate juurtega puu päästmist! Samuti suure soolasisalduse/kahjustusega (nt. tänavapuud) või toitainevaese pinnase täielikku vahetust.

Põhiliselt kommunaalarboristika töövahend.

Tervest juurest algab Terve puu!!!

VIDEOD