Resistograafi tehnoloogia

Resistograaf

Resistograaf on instrument, millega on võimalik tuvastada mädanikku ja defekte nii elus- kui ka ehituspuidus.

Selle abil saab arborist tuvastada õõnsused, mädanikukolded, praod ja muud erinevad struktuurilised iseärasused, mis võivad mõjutada puu seisukindlust. Uue tehnoloogiaga resistograaf võimaldab hinnata puu seisukindlust ja pikaealisust.

Seade puurib puusse 2mm mikropuuri. Kompuuter mõõdab puuri takistust ja see prinditakse EKG sarnase kaardiogrammina paberile või kuvatakse ekraanile. Peale protseduuri paraneb minimaalne puuri avaus väga ruttu ja on puule ohutu.

Eluspuu uuring

Ehituskonstruktsioonide kontroll

Peale eluspuu uuringute on resistograaf laialt kasutuses ka puitehitiste nagu sillad, katusetalad, puitkarkassmajad jms konstruktsioonide tugevusjäägi hindamisel. Samuti kontrollitakse regulaarselt puit-elektripostide, puitlaevade ja puitjahtide tugevust. 

Kalevi Jahtklubis sai uuritud puitjahi emapuud ja vahva aluse muid puitkonstruktsioone. Purjekas on ehitatud Peterburis aastal 1977 ja mõõtmistulemused olid suhteliselt ootuspärased - 23 puurimisega avastasime tugevas tammepuus kohati pehkinud puitu, eks ikka kohtades, mida on raske ligipääsu tõttu keeruline puhastada ja hooldada...
Midagi katastroofilist õnneks ei leidnud. Jaht seilab veel.