Uue põlvkonna puuseisundite uuringud

Tänapäevaste seaduste kohaselt on kinnistu omanik, olgu siis munitsipaal- või erakinnistu, vastutav seal kasvava kõrghaljastuse eest. Kõige sagedamini murduvad just seente poolt mädandatud puud või nende osad. Selliseid õnnetusi ja nendest tulenevaid võimalikke tragöödiaid või kahjunõudeid saab ära hoida ainult puude regulaarse vaatlemisega.

Mis on Arbotom puutomograaf?

Arbotom on seadeldis, mis võimaldab näha puu või ümarpuidu omadusi seestpoolt. Spetsiaalsed andurid mõõdavad heli läbivuse aega puidus ja arvuti ekraanil kuvatakse spetsiaalse programmi abil varjatud mädanik, õõnsused ja praod ning nende ulatus 2D või 3D mõõtmelisena.

3D impulsstomograafi soetamise projekt viidi ellu Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil