Ohtlike puude langetamine

Ohtlike puude langetamine

Kui puu kasvab, siis võra otsib valgust ja juured toitu. Puuharud võtavad suuna valguse poole ja kalduvad. Metsas, kus on puu kodu, võime sellel vabalt juhtuda lasta. Avalikus ruumis - linnades, asulates ja koduhoovis - on aga tähtis, et meid ümbritsev keskkond oleks turvaline. Nagu autod käivad perioodiliselt tehnoülevaatusel, peaks perioodiliselt jälgima ka puude seisukorda. Puud kasvavad aina suuremaks, neid nõrgestavad haigused, seened ja mädanikud. 
Eriti raskes olukorras on teemaa- ning tänavapuud, mis saavad talviti soolade ja sulfiidide kahjustusi ja ohtralt vibratsiooni. Nad peavad hakkama saama ka suure hulga tolmuga kuival ajal.
Linnatingimused on puule rasked, liigiti isegi võimatud. Puu eluiga linnas on sageli kõigest 1/3 tema looduses kasvava sugulase omast.

Ohtlikuks puuks võime nimetada puud, mis murdudes võib põhjustada vigastusi või varalist kahju - katkestada elektri või kommunikatsioonide jõudmise tarbijani.