Puusidumissüsteemid

Puusidumissüsteemide paigldamine

Puu tugisüsteeme kasutatakse selleks, et pakkuda täiendavat toetust raskuse all eemalduvatele harudele ja piirata ka üksikute okste liikumist. Kui puul esineb struktuurseid defekte, mis kujutavad endast ohtu inimestele või võivad tekitada varalist kahju, siis puusidumine on üks võimalusi neid riske maandada.
Puu sidumise süsteeme kasutatakse sageli puudel, mille säilitamine on võimalik ja ohutu.
Näiteks pole mõtet siduda puud, mis on juuremädanikust nõrgestatud või selle harudel esineb kiiresti puitu lagundavaid seeni.
Puu efektiivseks sidumiseks on välja töötatud kindlad valemid ja meetodid, kus arvestatakse puidu diameetrit, kõrgust, massi, oksa väljumise nurka jne. Vanad meetodid, kus puuriti poldid läbi tüve ja kinnitati omavahel jäigalt, on asendunud moodsamate võtetega. Kasutatakse sünteetilisi, ilmastikukindlaid materjale, mis seotakse ümber tüve.
Enne, kui otsustate puusidumise kasuks, konsulteerige kindlasti spetsialistiga.

Millistel juhtudel võiksime puud siduda?
  1. Vähendada riski konkureerivate latvade harude/nõrgestatud harude lõhenemisele.
  2. Toestada harud/suured oksad puukrooni paremaks tasakaalustamiseks
  3. Piirata harude/okste liikumisraadiust (nt hoonete kaitseks)
  4. Sissekasvanud koorega V-kujuliste harude toestuseks.
  5. Enne sidumissüsteemide paigaldamist peab kindlasti olema tehtud hoolduslõikus
Millised ohud või probleemid kaasnevad puu sidumisel?
  1. Puu sidumisega ei muuda me ohtlikku puud 100% ohutuks
  2. Peale süsteemide kasutuselevõttu on vaja neid regulaarselt jälgida ja hooldada (lisakulud)
  3. Toestussüsteemid võivad vigastada puukoort ja tekitada mädanikke/haavandeid
  4. Puusidumine vähendab puu paindlikkust, mistõttu väheneb tormitaluvus.