Tallinna linna haljastust käsitlev seadusandlus

Siit peaksite leidma kõik vajaliku abi haljastamiseks Tallinna linnas:
http://www.tallinn.ee/est/otsing?sona=13131
TALLINNA RAIELUBADE ANDMEKOGU
"Raieluba" - info raie ja hoolduslõikuse kohta 
Raielubade taotlemise kord Tallinnas
Keskkonnaameti teadaanne seoses lumemurdudega Tallinnas
Kuidas asjad käivad - Puude raie ja korteriühistu

Tallinna linna heakorra eeskiri:

§ 5. Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel:
5) tegema umbrohutõrjet, niitma üle 15 cm kõrguse muru ja rohu, v.a loodusliku alusmetsa alt, pügama heki ning korraldama selliste põõsa- ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liikluskorraldusvahendit või takistavad jalakäijate või sõidukite liiklust; (Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)
(3) Puu, v.a eraomandis oleval kinnistul kasvava viljapuu, raieks ja hoolduslõikuseks tuleb taotleda luba Tallinna Linnavolikogu kehtestatud korras. (Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

Puu ja põõsa (v.a viljapuu ja marjapõõsa) raieks lubade taotlemise kord väljaspool Tallinnat:

VIIMSI VALD
Raiemäärus

MAARDU

Raieloa taotlus
Raieloa andmise tingimused ja kord Maardu linnas

HARKU VALD
Puu raieloa andmise tingimused ja kord

SAUE LINN
Puude raie

SAUE VALD
Raieloa andmise kord Saue vallas

KIILI VALD
Puude raie

RAE VALD
Puude raie

SAKU VALD
Raieloa andmise tingimused ja kord

KEILA LINN
Raieloa andmise tingimused ja kord

KEILA VALD
Raieloa taotlemine

JÕELÄHTME VALD
Raieloa väljaandmise tingimused ja kord
Raieloa taotlus

RAASIKU VALD
Raieloa taotlemine

KURESSAARE
Raieloa andmise kord Kuressaare linnas

TARTU
Raieloa avaldus

PÄRNU
Raieloa taotlemine

RAPLA
Avaldus mittemetsamaa kasvavate puude raieks.doc