Suojelun alaisuudessa olevat puut

Kahjustatud puu lõikus pädastes

Suojelun alaisten puiden leikkaukset:

Sen työn toteuttamiseksi soveltuu vain kokenut ja ammattitaitoinen puidenhoitaja. Väärin leikattu puu menettää ulkonäön ja altistuu infektioille ja sienitauteille.

Suojelun alaisuuteen otetaan puita erilaisista syistä. Suojelun alaisella puulla saatta olla erikoinen historia, tarkoitus, ympäristöllinen tai laji kohtainen arvo. Puita suojellaan ihmisten itsemme edestä, takaaksemme niille pitkän iän hoitaessa niitä parhailla tietotaidoilla ja huolehtivalla suhtaudumisella.

Väärin leikattua puuta ei saa enää ikinä ennalleen ja aiheutetun vaurion arvoa emme voi mitata rahassa.