Vaarallisten puiden kaataminen

Kun puu kasvaa, silloin oksat etsivät valoa ja juuret ravintoaineita. Puun oksat kasvaa vinoon auringon suuntaisesti. Metsässä, missä on puun koti, saa se ihan vapaasti tapahtua. Julkisilla paikoilla-kaupungeissa, asuinalueilla ja kotipihalla-on tärkeä, että ympäristö olisi turvallinen . Samoin kuin autot käy katsastuksessa, tarvitsevat puutkin säännöllistä tarkastusta. Puut kasvaa, mutta ne ovat alttiina sairauksille, sienille ja mätäpesäkkeille.

Erittäin vaikeassa tilanteessa ovat teiden ja katujen puut, joita vahingoittaa talvisin suolat, sulfiidit ja myös ohiajavista ajoneuvoista johtuva tärinä. Sen lisäksi puiden tulee selvitä valtavien pölymassojen seassa.

Kaupunki-olosuhteet on puille vaikeat pärjätä, joillekin lajeille melkein mahdottomat. Puiden elinikä on kaupungissa useimmiten vain 1/3 siitä, mitä se olisi luonnossa kaupungin ulkopuolella.

Vaaralliseksi puuksi voidaan nimittää puuta, joka murtuessa voi aiheuttaa vammoja tai taloudellisia menetyksiä - puu katketessaan sähkö- tai kommunikaatiolinjan päälle voi katkaista sähkö- ja televerkoston.